The International Organisation of Creole People
Home Objectives Charter Membres Interviews News Gallery Archives Contes Articles

Agaléga

Amériques

Anglitè

Australia

Canada

Diasporas

Dominica

Europe

France

Guadeloupe

Guyana

Haïti

Marie-Galante

Martinique

Maurice

Rép. dominicaine

Réunion

Rodrigues

Seychelles

Ste Lucia

Venezuela

USA

PA NI NWÈL BA LÉ MALÉRÉ…

Sé té ja gwo lannuit
é an gran nonm tou nwè
épi an gran bab blan
tou sèl an lari-a
té ka maché bwété
épi dé pyé’y atè.
Tout rad-li té chiré,
i té sal, an ranyon.
Fidji’y té tris tèlman
pas an fondòk tjè’y
pa té ni pyès lajwa.
Sé sonjé i sonjé
madanm-li ki chapé
an bonmaten épi
pi bon kanmarad-li
pas i pèd travay-li
an tan ladisidans,
sonjé sé dé yich-li
i té enmen anlo
men i pa ka wè yo
dépi nanninannan.
An lavi nonm-tala
pa ni plézi ankò.
Sé poutji i ka bwè
pou bliyé lapenn-li,
anlo wonm dépi ni
an ti bren lanmonné
mandyannaj an pòch-li.
Déwò sé tout limyè
ka kléré kon bètafé.
Tout moun ka pété ri,
sé an sèl wélélé
pas Nowèl pou rivé !
Kantapou vyékò-a,
ayen i pa ka tann,
lanmò i ka atann…
Pas ou ka pèd lakat
lè’w ka rété sèl
èk ladézèspérans !

Patrick MATHELIÉ-GUINLET
(Martinique)